HoReCa zaken zijn verplicht om de contactgegevens van hun klanten te verzamelen en gedurende 14 dagen te bewaren.
bron : Belgisch Staatsblad zoals gepubliceerd op 24.07.2020.

ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE mogen de persoonsgegevens die hierdoor verwerkt worden gebruikt worden voor enige ander doel.
Een typisch voorbeeld om aan te tonen wat NIET MAG is het gebruik in een direct marketing campagne.

 

Welke persoonsgegevens moeten opgevraagd worden:

 E-mailadres of het telefoon/gsm nummer
(één van beide gegevens volstaat)  van 1 persoon per tafel

????

De datum en een tijdstip opvragen van het bezoek wordt niet expliciet vermeld in de ministeriële besluiten. Nochtans lijkt het ons aangewezen om deze gegevens eveneens op te vragen, kwestie van te weten wanneer de 14 dagen periode is afgelopen.

????

buurthandelgids.be heeft een digitaal registratie platform ontwikkeld, onder de benaming “de-digitale-menukaart.be
Dit platform is volledig in overeenstemming met de wetgeving en combineert registratie samen met de mogelijkheid de menukaart op de smartphone te lezen.
Dit platform is volledig opgebouwd met toepassing van het “privacy by design” principe. Hierdoor wordt eveneens gezorgd voor een automatische verwijdering na 14 dagen ven de geregistreerde gegevens.